Ditt professionella monteringsteam i Norden

Vi är ett professionellt monteringsteam som monterar strömskenor. Vi har även lång erfarenhet av transport, ombyggnad, underhåll och byte av kompletta elskåp på ute på byggplatser.

Marc Trudeau

Tjänsteansvarig

Martin Sørum Søe

Servicetekniker

Markus Aleksander Øien

Servicetekniker

Felix Tjade Morland

Servicetekniker

Cato Vinther

Projektledare / VD

Srikaran Sivanesan

Projektledare

Vårt mål är att utföra uppgifterna korrekt och effektivt

Vi är ett professionellt team med rötter från en av Nordens största elskåp leverantörer . Vi är prismedvetna och håller alla avtal vi ingår. Vi är ett pålitligt team.