Ditt profesjonelle montasjeteam i Norden

Vi er et profesjonelt montasjeteam som monterer strømskinner. Vi har også bred erfaring innenfor inntransport, ombygging, vedlikeholdelse og udskiftning av komplette tavler på anlegg

Marc Trudeau​

Service leder

Martin Sørum Søe​

Service tekniker​

Markus Aleksander Øien​

Service tekniker​

Stig Klemmetsen

Servicetekniker / Tavleservicekordinator

Cato Vinther

Prosjektleder / daglig Leder

Srikaran Sivanesan

Prosjektleder

Daniel Strehlin

HMS/Adminstrasjon

Vårt mål er å utføre oppgaver korrekt og effektivt

Vi er et professionelt team med røtter fra en av Nordens største tavleleverandører. Vi er bevisste på pris og holder alle avtaler vi inngår. Vi er et pålitelig team.