Ditt profesjonelle montasjeteam i Norden

Vi er et profesjonelt montasjeteam som monterer strømskinner. Vi har også bred erfaring innenfor inntransport, ombygging, vedlikeholdelse og udskiftning av komplette tavler på anlegg

Martin Sørum Søe

Service tekniker

Marc Trudeau

Service Leder

Hans-Frederik Gabrielsson

Montør

Cato Vinther

Prosjektleder / daglig Leder

Srikaran Sivanesan

Prosjektleder

Vårt mål er å utføre oppgaver korrekt og effektivt

Vi er et professionelt team med røtter fra en av Nordens største tavleleverandører. Vi er bevisste på pris og holder alle avtaler vi inngår. Vi er et pålitelig team.